fbpx

Genel Kurul İlanı

19 EKİM 2023 Perşembe günü Saat 17:00’da Dernek Merkezinde ve aşağıdaki gündem dâhilinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, o gün çoğunluk sağlanamaz ise 27 EKİM 2023 Cuma günü aynı saat, aynı adres ve aynı gündemle toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Meram Down Senromlu Bireyler Yaşam
Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  1. Açılış Yoklama
  2. Divan Seçimi
  3. Yönetim ve Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması ve raporların ibrası.
  4. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi.
  5. Dilek Temenniler ve Kapanış.

İlan Tarihi: 04.10.2023 Çarşamba