fbpx

Eğitim Modeli

Programın Felsefesi ve Eğitim Yaklaşımı

Program bütüncül bir yaklaşımla pragmatist felsefeye dayalı olarak kurgulanmıştır. Programda Down Sendromlu bireyin gelişimi için eğitim kurumları, aile ve diğer paydaşların iş birliği temele alınmıştır. Eğitim; tüm paydaşların içinde olduğu yapıda sarmal bir programlama anlayışıyla öğretim, izleme, genelleme ile kalıcılığın iç içe ve günlük rutinlere gömülerek sürecin işlemesini, yapabilirlikler geliştikçe de küçük challenge fırsatları oluşturmayı temel almaktadır. Programda özel eğitim, psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma, eğitim programı, çocuk gelişimi, temel eğitim, spor bilimleri, sanat alanları iş birliği esas alınmıştır. Her bireyin performansına dayalı olarak gelişim için gerekli alanların iş birliğinde disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenmiştir.

Programın Yapısı

Program; 8 boyut, 3 ana ve 10 alt düzeyde kazanım, ölçme araçları, öğretim etkinlikleri ve materyallerden oluşmaktadır. Her bir boyutta, yaş ve kişisel özelliklere göre farklılaşan yapıda etkinlikler bulunmaktadır.

Programın Bileşenlerine Göre Kazanımlar