fbpx

Eğitim Kapsamı

Down Sendromunun bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Sosyal ve kültürel destek ile bu bireylerin kabulleri, uygun eğitim programlarıyla da yaşam kaliteleri artırılabilir.

DOSD Meram, kendi oluşturduğu özgün eğitim yöntemi ile kişiselleştirebilir bir eğitim sunmaktadır.

DOSD Merkezinde destek eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması için eğitsel değerlendirme ve tanılama işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Tıbbi tanılamada Down Sendromu tanısı konmuşsa; eğitsel değerlendirme yapılması gereklidir. Down Sendromlu çocuğunuzun en az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirilmesi ve destek özel eğitimlerinden yararlanabilmesi için ilçenizdeki rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerine (RAM) başvurmanız elzemdir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde çocuğun tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenerek, en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir. Bu karar doğrultusunda Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) ile Down Sendromlu birey, ücretsiz şekilde devletimizin finanse ettiği özel eğitim hizmetlerinden yararlanır.

Bu kapsamda DOSD Merkezinde özel eğitim destek programları ile öğretim ve rehabilitasyon hizmetleri sunulur. Destek eğitim programı, bir okul programından yararlanan ancak özel eğitime de gereksinimi olan veya haftanın belirli bir gün ve saatinde bireysel ve/veya grup seanslı olarak eğitim almak isteyen Down Sendromlu çocuklara sunulan hizmetlerdir. Haftada 2-3 gün kurumda yürütülen sistematik paket programlardan oluşur. Çocuklar, kuruma geldikleri her gün 2 seans üst üste akademik, iletişim, sosyal etkileşim ve diğer alanlarda bireysel ve/veya grup özel eğitim hizmeti alırlar. Aileler haftada bir kurumu ziyaret ederler; bu ziyaretler sırasında çocuklarıyla yürütülen çalışmaları gözleyip uygulamalara katılırlar.

Destek eğitim programı kapsamında zorunlu eğitim çağında olmayan ya da zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış özel eğitime ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan Down Sendromlu bireylere, haftanın belirli bir gün ve saatinde bireysel ve/veya grup seanslı olarak özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunulur. Down Sendromlu bireyin özelliğine ve ihtiyacına göre düzenlenen, bireysellik esasının gözetildiği programda; özel eğitim, dil ve konuşma, fizyoterapi, ergoterapi, spor, oyun terapisi, iş ve meslek beceri öğretimi, psikolojik destek gibi başlıklar yer alır. Söz konusu başlıklar, programa devam eden çocukların performanslarına göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim / Terapi Türü

Bireysel Seanslı / Grup Seanslı / Yarı Zamanlı / Tam Zamanlı

Yoğun birebir seanslar, çocukların sınıf arkadaşlarıyla iletişime girmeleri ve sosyal katılımlarını arttırmaları için küçük grup etkinlikleriyle zaman zaman yer değiştirir.