fbpx

Down Sendromunda Özel Eğitimin Önemi

Her insan gibi genetik farklılıkları bulunan Down Sendromlu bireylerin de eğitim hakkı bulunur. Türkiye’de yaşayan özel çocukların eğitim hakkı, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve 573 sayılı Özel Eğı̇tı̇m Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile güvence altına alınmıştır. Öyle ki Down Sendromlu bebekler, doğdukları andan itibaren ücretsiz şekilde destek eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İyi bir eğitimle Down Sendromlu bireyler; tıpkı diğer kişiler gibi arkadaş edinebilir, okula gidebilir hatta iş sahibi olabilirler. Bu noktada ilerleme kaydetmek için en temel ilke, özel eğitime erken yaşlarda başlanmasıdır. Örneğin erken yaşlarda başlanan özel eğitim derslerindeki iletişim ve konuşma desteği, çocuğun geç konuşmasını önlemeye yardımcı olur. Yine verilen eğitimin sürekliliği ve çocuğun yakından takibi de olumlu sonuçlar elde etmek için çok önemlidir.

Down Sendromu eğitiminde süreç başlamadan önce çocuğun ihtiyaçları esas alınarak, ona özgü bir program oluşturulur. Sağlık kurulu raporu, yolun başındaki en önemli tanımlama aracıdır. Bu rapor, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin kapasitesini ve eğitim ihtiyacını somut olarak belgeler niteliktedir. Sonraki adımlarda özel eğitime başlanarak Down Sendromlu çocukların; sosyal, duygusal, bilişsel ve motor gelişimi sağlanır.