fbpx

DOSD Mesleki İstihdam Programı

DOSD Mesleki İstihdam Programı, Down Sendromlu tüm kişilerin iş gücüne erişimini artırmayı amaçlamaktadır. İşverenler, devlet kurumları ve diğer kilit paydaşların (Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Milli Eğitim Müdürlüğü) iş birliği yoluyla DOSD, ülke genelinde Down Sendromlu kişilerin profesyonel yaşamlarında anlamlı değişiklikler oluşturmayı hedeflemektedir. Söz konusu istihdam programıyla DOSD; bireylerin rekabetçi entegre istihdama erişimini artıran, topluma değerli kaynaklar oluşturan, destek ve eğitim sağlayan, şirketlere teknik yardım sunan ve Down Sendromlu çalışanlar ile iş sahiplerinin başarısını vurgulayan politikaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

DOSD Mesleki İstihdam Programı, aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir:

DOSD, ülke ve yerel düzeylerde sağlanacak istihdama erişimi destekleyen politikaların destekçisi ve savunucusudur.

Kaynaklar, Down Sendromlu topluluktaki insanları ve işverenleri desteklemek için teknik uzmanlarla ortaklaşa geliştirilir.

Down Sendromlu kişiler için istihdam yolları oluşturmak üzere ülke çapındaki şirketlerle yakın ilişkiler geliştirilir ve sürdürülür. Ayrıca kapsayıcı bir iş yeri oluşturmak için çalışan şirketlere teknik yardım sunulur.

DOSD ile anlaşmalı kuruluşlara, Down Sendromlu kişilerin istihdam sonuçlarını artırmak için yerel düzeyde destek ve eğitim sağlanır.

Toplum içinde istihdamı teşvik etmek ve Down Sendromlu bireylerin değerini göstermek için bu özel kişilerin mesleki başarıları desteklenir.

DOSD, Down Sendromlu kişiler tarafından yönetilen yaklaşık 100 işletmeden oluşan bir ağ oluşturacaktır.

Kindori